коледа 2016-12-08T18:49:03+00:00

Помогнете на сирачета и деца с увреждания да имат страхотна коледа

Защото всяко дете зслужава да празнува коледа и да отваря подаръци.

Около светът, далече и близо, скоро ще бъде коледа.
За да прекарат заедно празниците.

Но не всяко дете ще има страхотна коледа. Никого не мисли за децата
в институциите за да ги направи щастливи.

Ние поставяме и запълваме дупките. Защото те заслужават обич, подкрепа и кураж.
Ние мислим за тях и носим подаръци за деца със умствена или физическа затрудненост за коледа да ги направим щастливи.

Нека разбием веригите на бедността и приготвим децата за красива коледа.
Вашето дарение има голямо значение, заедно можем а направим разлика.

Ние благодарим за вашата помощ и подкрепа!

Дарете сега и помогнете

Blessed are the merciful,
for they shall receive mercy.

Matthew 5: 7;

Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.

Proverbs 3, 27;

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham
Дарете сега и помогнете